[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

En voldsom katastrofe sker i Danmark, og pludselig er der brug for tusindvis af hænder og øjne for at rydde op i og bevogte de ramte områder. Det er bl.a. i en sådan situation, der kan blive brug for at trække på totalforsvarsregistret, hvor alle, der har været værnepligtige, står i tre år. I første omgang vil Forsvaret dog primært indsætte hjemmeværnet, der har samme uddannelse som de værnepligtige.
– Hovedparten af soldaterne fra totalforsvarsstyrken vil ikke blive indsat umiddelbart efter katastrofen. Der vil man trække på hjemmeværnet. Hvis det er en langvarig indsats, kan man få brug for totalforsvarsstyrken, for de frivillige fra hjemmeværnet skal tilbage og passe deres arbejde, siger major Gert Knudsen fra Forsvarskommandoen. 

Der er 23.000 mand i den aktive del af hjemmeværnet og yderligere 29.000 passive frivillige. De frivillige har udrustning liggende derhjemme. Hvis hjemmeværnets ressourcer bliver opbrugt, kan Forsvaret indsætte 6000 mand i et halvt år ad gangen ved at aktivere totalforsvarsstyrken. Før katastrofeledelsen overhovedet vil overveje, om der er brug for hjemmeværn og totalforsvarsstyrken, vil de indsætte det kommunale redningsberedskab, politiet og beredskabsstyrelsens værnepligtige, som er i første linje, når der sker store ulykker.

Udrustning af styrken
De 6000 mand i totalforsvarsstyrken kan få udleveret seks forskellige udrustnings- og materielpakker.

Pakke 1: Grunduniform M/84 (udleveres altid)
Pakke 2: Sovepose mm.
Pakke 3: Supplerende vinterbeklædning
Pakke 4: Basis og øvrig udrustning
Pakke 5: Gevær.
Pakke 6: Førstehjælpstasker

Når det gælder pakke 1, 2 og 6, har Forsvaret udrustning til 6000 mand på lager. Hvis der mangler materiel til de andre pakker, skal det indkøbes i forbindelse med indsættelsen af totalforsvarsstyrken.

– Det afhænger meget af situationen, hvor mange man indkalder, og det kan være fra alt 100 til 6000 mand. Er det for eksempel en oliekatastrofe, skal de ikke udstyres med våben, gasmasker og lignende. Her vil det oftest være nok med støvler, almindeligt tøj og kedeldragter, siger Hans Peter Broberg fra Forsvarets Materietjeneste.

Det er ret simple opgaver, totalforsvarsstyrken skal løse, og når de møder op, bliver de inddelt i arbejdshold under ledelse af en befalingsmand. Under alle omstændigheder vil der være tid til at organisere og evt. uddanne styrken, mens hjemmeværnet er indsat.