[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg

Kaptajnløjtnant Jan Olav Skogøy sejlede undervandsbåde i søværnet i syv år, inden ubådsvåbnet blev nedlagt i 2004. Siden har han arbejdet på land. Men nu har den tidligere ubådschef igen været under vandet. Jan Olav Skogøy har dykket i Københavns Havn i miniubåden Kraka. Den er konstrueret af ubådsbygger og raketingeniør Peter Madsen. Oplev turen under vandet i den private miniubåd på www.forsvarskanalen.dk