[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Christina Jo Larsen, presseofficer, HOK

Rummets størrelse minder mest om en garage på et mindre autoværksted. Midt i det højloftede rum står et solidt træbord af den slags, man ved første øjekast kan se, er håndlavet kvalitet - og tungt. De gule stole omkring bordet giver samme indtryk. Komforten er der dog ikke tænkt på. Det handler om det praktiske.

Praktisk er også den aircondition, som en venlig sjæl har sat ved bordenden til at køle mødedeltagerne ned. Støjen i rummet ved siden af overdøver næsten mødedeltagernes diskussion. Det er radiokontakt mellem britiske enheder og enhederne fra Afghan National Army (ANA) og Afghan National Police (ANP), som til tider tager fokus fra dagens møde.

Rundt om bordet sidder nøglespillere i udviklingen af distriktet og byen Gereshk. Blandt dem er borgmesteren for Gereshk by, repræsentanter fra forskellige sikkerheds- og politistyrker og ikke mindst repræsentanter fra ISAF.

Men man skal ikke glemme, at mødet holdes i et land, hvor sikkerheden nogen steder lader meget tilbage at ønske. Fastspændt på lårene under bordet sidder pistolerne i deres hylstre. For som chefen for den danske CIMIC-enhed, major Anders, udtrykte det, idet han spændte sin pistol fast:

- Så gode venner er vi heller ikke.


Der er en god stemning, men tag ikke fejl. Det er store emner, der drøftes i små omgivelser.

Stemningsupdate
Næstkommanderende i bataljonen, oberstløjtnant Bjarne, repræsenterer den danske kampgruppe:

- Mødet giver mig mulighed for at høre om sikkerhedsvurderingen fra blandt andre ANA, ANP, Highway Police og sikkerhedstjenesten. Altså en generel update på stemning i byen. Derudover drøfter vi selvfølgelig genopbygningen af Gereshk-distriktet, fortæller han.

Informationer om situationen i Gereshk flyver henover bordet, efterhånden som mødet skrider frem. I centrum sidder Gereshks borgmester, Said dur Ali Shah.

- Normalt er det guvernøren, der leder møderne. Men når han ikke er til stede – som i dag – er det mig. Jeg giver så informationen fra mødet videre til guvernøren. Selv bruger jeg mødet til at få information omkring min by, fortæller borgmesteren.

Borgmesteren for Gereshk, Said dur Ali Shah, leder dagens møde i guvernørens fravær.

Realistisk optimisme
Dagens møde tager lang tid. Dels indleder alle talere med at takke for deltagelsen, de fleste sender en tak til Allah, dels skal alt gennem en tolk. Men trods det, at tolken kan være et forsinkende led, går diskussionen alligevel højt.

- Vi skal efterlade større sikkerhed i området, men også et område, som kan tage vare på sig selv i form af styring og administration og et bedre fungerende byråd, fortæller oberstløjtnant Bjarne, da mødet slutter efter godt to timer. Deltagerne har ikke travlt med at komme tilbage til deres. Det er nu – blandt smalltalk og håndtryk – at de virkelige beslutninger tages.

Møderne i Gereshk holdes hver torsdag. Selvom mange af mødedeltagerne kun er i landet i godt seks måneder, inden nye kommer til, er der alligevel stor velvilje og tro på, at det er i lige netop de seks måneder, hvor de selv er i Afghanistan, der nok skal ske ændringer.

- Jeg er optimist, men også realist. Det hele skal gå ”the afghan way”. Der skal afghansk ansigt på alt, hvad vi laver. Uden accept fra afghanerne kan det ikke lykkedes, fortæller oberstløjtnant Bjarne.

Læs mere hos Hærens Operative Kommando