[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Operationen har været planlagt længe med det formål at fordrive Taleban fra et af deres ’helle-områder’ – et såkaldt ’safe-heaven’ – hvor de samler kræfter, opbevarer våben og dominerer lokalbefolkningen. Selv samme dominans har gjort at den danske kampgruppe og dens britiske og afghanske samarbejdspartere har haft svært ved at få gang i genopbygningsprojekter i området.
Operationen – der er Hold 6’s hidtil største militære operation – fandt sted nord for Forward Operating Base (FOB) Keenan i området Mirmandab.

- Operationen har været en stor succes. Vi nåede den del, der gik ud på at fjerne Taleban styrker fra området, fortæller chefen for den danske kampgruppe, oberst Keld Christensen.

- Nu går vi over i den fase, hvor vi gennem normale daglige patruljer fastholder det, der er opnået, samtidig med vi viser lokalbefolkningen, at enheder fra den afghanske hær - støttet af os - giver fremgang i området, fortæller obersten.

Formålet med operationen var at fjerne og nedkæmpe Taleban i området herunder at ødelægge hans infrastruktur, således at han ikke fremover kan bruge området som ’safe-heaven’. Samtidig også at vise  Taleban, at den danske kampgruppe sammen med de afghanske sikkerhedsstyrker stadig er i området og ikke bange for at møde Taleban i kamp. Som en afledt konsekvens af dette også at vise lokalbefolkningen, at afghanske sikkerhedsstyrker og den danske kampgruppe ikke vil acceptere Talebans tilstedeværelse i området.

- God forberedelse, godt udstyr og dygtige soldater har gjort, at vi nåede målet uden egne og civile tab, fortæller oberst Keld Christensen og fortsætter:
- Taleban i området er svækket. Og vi har formået at sætte et afghansk ansigt på sikkerheden i området gennem vores afghanske samarbejdspartere.
 
Næste fase af operationen er nu, at danske CIMIC-enheder rykker ind og begynder med at hjælpe de lokale med genopbygningen og erstatning af de skader, der måtte være kommet under kampene. Det drejer sig udelukkende om materielle skader.


Kort over den danske kampgruppes manøvre under den tre dage lange operation.

Chefen for den danske CIMIC-sektion, major Anders Johansen, er tilfreds med forløbet af operationen, der har betydet mulighed for at komme i kontakt med lokale, som ellers har været svære for de danske CIMIC-teams at besøge.

- Det er gået rigtig godt. Vi opnåede at få almindelig ’small-talk’ med de lokale, men også at starte projekter og har allerede afholdt et Shura (råd) møde og ikke mindst at tale med en højtstående leder i området, fortæller majoren.
- Det hele følges op i næste uge, hvor vi afholder en stor Shura for at sætte yderligere skub i udviklingen. Det er svært at spå om fremtiden, men de her tre dage har været meget positive. Befolkningen har virket glade for vores tilstedeværelse, og der er en masse muligheder for projekter i området, nu hvor vi kan begynde at komme derop, slutter major Anders Johansen.


Det danske CIMIC-team i snak med de lokale ældre i området. Lokalbefolkningen var meget positive over for det danske CIMIC-hold, og chefen for den danske CIMIC-enhed ser fremtiden som fuld af muligheder for området.

Faktaboks om den danske kampgruppes operation:
- Godt 400 afghanske, britiske og danske soldater deltog i den tre dage lange operation.
- Den danske kampgruppe stillede med et Mekaniseret Panserinfanterikompagni samt deres støtte enheder – alle kørende i pansrede mandskabsvogne.
- Operationen fandt sted nord for FOB Keenan i området Mirmandab.
- Formålet var at forhindre Taleban i at bruge området som ’safe-haven’ til at samle kræfter, opbevare våben og dominere lokalbefolkningen.
- Operationen er ikke afsluttet, men er overgået til næste fase, hvor genopbygning og samarbejde med de lokale er hovedindsatsområdet.
- Ingen danske soldater kom alvorligt til skade under operationen.
- Der har ikke kunnet konstateres tab blandt civile.
- Tabstallene for Taleban oplyses ikke.


Danske soldater i færd med patruljering under operationen, der havde til formål at fjerne Taleban fra den østlige del af det danske ansvarsområde.

Kilde: Hærens Operative Kommando