[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Detonationer fra alle verdenshjørner døgnet rundt.  Det har været virkeligheden ved indsejlingen til Rigabugten i en del af maj. Her har en international flådestyrke fra ni lande og med to danske skibe, Havkatten og Makrelen, som en del af styrken, gennemført en minerydningsoperation. Formålet med operationen er at fjerne miner og andre typer af ueksploderet ammunition fra 1. og 2. verdenskrig. Her lagde først og fremmest russerne og tyskerne mere end 80.000 miner. Kun en mindre del af dem er fundet.

Minerne ved indsejlingen til Rigabugten er ikke farlige for den almindelige skibsfart, men de kan være farlige for fiskerne at få i nettet, og derfor må der ikke kastes anker eller fiskes i området.
- Problemet er, at når sprængstoffet kommer op til overfladen bliver det ustabilt, fordi det får ilt og så er der fare for, at der kan opstå en eksplosion, fortæller premierløjtnant Jes Bjerg, der er minerydningsofficer på Makrelen.

Under operationen, der løb fra den 8. til den 22. maj, blev der fundet 96 miner, en dybdebombe og to torpedoer. De danske skibe og deres ubemandede droner fandt 22 af minerne og den ene torpedo.
- Vi har det nyeste minerydningsudstyr, så vi kan lynhurtigt kommer over havbunden i det område vi har fået tildelt og finde de objekter, vi skal bortsprænge. Det kan vi gøre hurtigere end de andre enheder, fortæller Jes Bjerg.

Operationen har fundet sted i Østersøen hvert år siden 1996 og ledes på skift at de tre baltiske lande.