[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Alle pansrede køretøjer kan sprænges. Der er ingen, der kan vide, om den danske kampvognskører overkonstabel Jesper Gilbert Pedersen havde overlevet, hvis vi havde haft den canadiske udgave af Leopard 2. De bedst beskyttede kampvogne, der er til rådighed indenfor Leopard 2 familien, er indsat i Afghanistan, idet Canada har leaset et antal Leopard 2 type A6, som i særlig grad er minebeskyttet. Det er imidlertid konstateret, at også disse meget robuste vogne kan skades af miner og vejsidebomber, så det medfører tab. Hæren følger naturligvis også her erfaringerne sammen med Tyskland og Canada. Amerikanske kampvogne i Irak er desuden - i takt med forbedret beskyttelse - blevet udsat for stadigt større sprængladninger.

Hæren udvikler løbende sit materiel til de missioner, vi indsættes i, og det gælder også for kampvogn Leopard 2. Hæren deltager i internationale fora, hvor disse erfaringer deles og omsættes til nye tiltag. Dette har blandt andet medført hastigt implementerede tiltag i visse forstærkninger af vognen, ligesom et mere omfattende og dermed længerevarende arbejde er sat i værk.

Der er naturligvis fysiske begrænsninger på, hvad det er mulig at beskytte sig imod, hvorimod det altid er en option at fylde mere sprængstof i de ladninger, der indsættes mod vores køretøjer. Der findes flere måder at beskytte sig mod miner og vejsidebomber end at pansre sig ud af problemerne. I denne sammenhæng udgør uforudsigelighed den bedste sikring mod udlagte miner og vejsidebomber, idet miner/vejsidebomber kræver, at fjenden ved, hvor vi bevæger os. Fysiske rydninger, mekanisk og/eller elektronisk er også måder, der bliver arbejdet med på højtryk.

Hæren har lidt tab på grund af miner og vejsidebomber, men de beskyttede køretøjer har dog været udsat for mere end 30 minepåkørsler og vejsidebomber, uden at det har betydet tab af liv. Det har alene medført materielle skader, der dog har været betydelige i nogle situationer.

I alle tilfælde, hvor der sker tab af menneskeliv og påføres soldater varige mén, iværksætter vi en analyse af, hvorledes vi vil kunne forbedre soldaternes sikkerhed. Ud over at man i problemløsnings-sammenhæng naturligvis lytter til råd og meninger fra de brugende enheders personel, så er det dog gennem de internationale samarbejder med de store nationer, at Hæren får de input, der fører til den kontinuerlige forbedring af vores soldaters sikkerhed, når de er indsat. 

Kilde: Hærens Operative Kommando