[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Kl. 12 natten til mandag var det slut. Politiets månedlange ”Frit Lejde” aktion var overstået. Fra den 14. maj og til den 14. juni har de danske politikredse nærmest været bestormet med danskere, der ville aflevere skydevåben, ulovlige blankvåben og ammunition.

Det er i alt blevet afleveret 2.875 ulovlige våben. 168 af våbengenstandene betragter politiet som særligt farlige våben.  De omfatter blandt andet halv- og helautomatiske våben og ikke mindst granater og sprængstoffer. Det er her, forsvarets ammunitionsryddere kommer ind i billedet. Som en del af forsvarets hjælp til politiet, håndterer ammunitionsrydderne alle de sprængfarlige genstande.

- Vores folk har kørt rigtigt meget og det er blevet til flere stop undervejs i de forskellige politikredse. Det har været lidt ligesom omkring nytår, der typisk er en af vores travle perioder, siger major Michael Krogh, der er chef for de danske ammunitionsryddere.

En stor del af den indleverede ammunition stammer fra Anden Verdenskrig. Her er ammunitionsrydderne særligt på vagt. De aktive sprængstoffer kan være meget ustabile, og den gamle ammunition er sjældent opbevaret efter forskrifterne. Her er faste temperaturforhold afgørende.

Den gamle ammunition bliver destrueret og granater bliver bortsprængt af forsvarets ammunitionsryddere.