[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den 7. juli 2008 skete der en tragisk arbejdsulykke på Almegårds Kaserne, som kostede en mekaniker livet i forbindelse med reparation af et af forsvarets køretøjer.

- I Forvaret er vi naturligvis berørt af ulykken og tager Arbejdstilsynets påbud om at etablere effektive foranstaltninger ved reparationsarbejdet meget alvorligt. Vi har derfor heller ikke stillet spørgsmål til Arbejdstilsynets indstilling til Forsvarets Auditørkorps vedrørende retslig tiltale mod Forsvarskommandoen, om at arbejdsmiljøloven ikke blev overholdt, siger Bjørn Bisserup, der er chef for forsvarsstaben.

Forsvarskommandoen har siden Arbejdstilsynets indstilling i september 2008 afventet, at Auditørkorpset placerede ansvaret i forsvaret. Auditørkorpset har nu placeret ansvaret ved Forsvaret som myndighed og forelagt Forsvaret et bødeforlæg på 25.000 kr.

- Det har Forsvaret taget til efterretning og afgørelsen giver naturligvis anledning til, at vi vil granske forløbet i denne tragiske ulykke meget nøje med henblik på at undgå, at den slags ulykker sker igen, siger Bjørn Bisserup