[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Inspektionsfartøjet Knud Rasmussen påbegyndte torsdag den 9. juli om aftenen en rutinekontrol af den norske linefisker Loran, der fiskede syd for Munkagrunnurin ved Færøerne.

Allerede i forbindelse med ombordstigningen konstaterede kontrolholdet uregelmæssigheder, idet lodslejderen havde et defekt trin, og derfor ikke levede op til skibstilsynets krav. Kontrolholdet kom dog om bord i god behold og kunne gennemføre fiskerikontrollen.

Det blev efterfølgende konstateret, at der var brud på bekendtgørelsen om norsk bundfiskeri på det ydre fiskeriterritorium, idet såvel krav om artsopdeling af fangsten i lastrummet, som krav til stuveplan ikke var fulgt. Dette betød, at det ikke var muligt for kontrolholdet at optælle lasten, og derfor heller ikke kontrollere om bifangstbestemmelsen var overholdt, hvilket i sig selv anses som en alvorlig overtrædelse.

Sagen blev den 10. juli afgjort ved en udenretlig afgørelse med et bødeforlæg fra Politimesteren på Færøerne på 105.000 kroner.

Føreren af Loran accepterede bødeforlægget og stillede bankgaranti for beløbet.