[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Der har været nogle misforståelse omkring bomberyddere.

Det er ikke bomberyddere, der finder vejsidebomberne. Det er de danske soldater, der har en speciel uddannelse i at finde vejsidebomber, og de finder mange. Soldaterne har forskellige metoder til at finde vejsidebomberne. Ligeledes er der forskellige metoder til at fjerne dem, en af metoderne er bomberyddere. Det er metoder, som af sikkerhedsmæssige grunde ikke skal beskrives her.

Når man indsætter en multinational styrke bliver det aftalt, hvem der stiller med hvilke kapaciteter.
I forbindelse med bomberyddere er det aftalt med briterne, at de stiller med denne kapacitet.
Multinationalt overvejes det for øjeblikket at forøge antallet af bomberyddere, hvilket vil lette situationen med at fjerne vejsidebomberne i det danske operationsområde.

På tilsvarende måde har Danmark også aftaler med de andre nationer om at levere støtte til danske styrker i form af for eksempel artilleri, helikoptere og kampfly.

Den bomberydningskapacitet, der anvendes af den danske styrke i Afghanistan, kommer fra JFEOD- Joint Force, der er en fælles pulje. Det vil sige, at hovedparten af de lande, der har bomberyddere i missionsområdet, tilmelder denne kapacitet til den fælles pulje.

Danmark har ikke bomberyddere, men kan trække på støtte fra den på lige fod med øvrige nationer, når behov opstår. Jo flere vejsidebomber, der er/erkendes i missionsområdet, jo større bliver trækket på puljekapaciteten. Derfor er det ikke altid muligt at få støtten til at fjerne vejsidebomber umiddelbart efter, at den er rekvireret.

Der er i øjeblikket ikke dansk personel, der har den nødvendige uddannelse til at virke som bomberyddere i Afghanistan. Det er et farligt arbejde, der kræver en grundig uddannelse og en vis portion erfaring, så bomberydderen ikke selv bliver offer for bomben. Fra beslutningen om at uddanne danske bomberyddere tages, til kapaciteten reelt kan indsættes, vil der gå ca. to år. Denne periode skal bruges til rekruttering, en meget grundig uddannelse og anskaffelse af nyt materiel.

De bomberyddere, der dagligt hjælper Rigspolititet og indgår i det danske terrorberedskab, kunne relativt hurtigt uddannes til at rydde vejsidebomberne i Afghanistan, men hvis de skal udsendes, vil de ikke kunne løse opgaver for Rigspolitiet.

Kilde: Hærens Operative Kommando