[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Mens det offentlige fokus på dansk forsvar primært er rettet mod de danske styrkers indsats i Afghanistan, er 350 soldater i rammen af Danske Divisions hovedkvarter i Haderslev i fuld gang med at forberede sig til at løse opgaven som hovedkvarter for landstyrkerne i NATO Response Force 14 i første halvår af 2010.

Konceptet er baseret på et rotationsprincip,hvor styrkerne - efter halvandet års forberedelser og certificering - indgår i den opstillede styrke i et halvt år med et beredskab på mellem fem og 30 dage.

Klar på få dage
NATO Response Force, NRF, er alliancens hurtige udrykningsstyrke, der inden for få dage kan sættes ind til lands, til vands og i luften over alt på kloden i et bredt spektrum af opgaver fra humanitær evakuering over fredsstøttende opgaver til antiterroroperationer. NRF kan sammensættes fleksibelt afhængigt af den konkrete missions karakter. Det er derfor ikke sikkert, at hele styrken indsættes samlet.

Siden begyndelsen i 2004 har NRF blandt andet været indsat ved stormen Katrina og jordskælvskatastrofen i Pakistan. NRF-14 består af 26.000 soldater fra 15 lande. Dansk forsvar bidrager med i alt 842 soldater fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet.

Fleksibel og slagkraftig styrke
NRF skabes ved, at NATO landene byder sig til med forskellige kapaciteter for et halvt år ad gangen - og Danmark altså med hovedkvarteret for landstyrkerne i første halvår af 2010.

Kapaciteterne udvikles, uddannes,udrustes og certificeres, inden de indgår i NRF, og på den måde opnår NATO og medlemslandene ikke alene at have en stor, fleksibel og slagkraftig styrke til rådighed - men også, at landenes og dermed alliancens kapaciteter udvikles og fornys.

Fakta
I landdelen af NRF-14 indgår styrker fra Danmark, Estland,Holland, Letland, Litauen,Grækenland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien, Tjekkiet,Ungarn og USA.
Den maritime del af NRF-14 varetages af Italian Maritime Force, mens luftdelen varetages af CC Air Ramstein.

Læs mere om NRF 14 i presseofficer Nina Villadsens artikel her