[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I Holmens Kirke i København holdes der mindegudstjeneste for de faldne i international tjeneste, og på Christiansborg Slotsplads er der parade for de soldater, hjemmeværns- og beredskabsfolk, der har været udsendt i det forgangne år. Efter paraden er Folketinget vært ved en reception for det seneste års udsendte på Christiansborg Ridebane.

De faldne mindes
Foruden pårørende deltager det officielle Danmark med repræsentanter fra kongehus, Folketinget og ministre i spidsen under mindegudstjenesten i Holmens Kirke. Hærprovst Ole Brehm Jensen prædiker, og samtlige navne på faldne i international tjeneste siden 1956 læses op. Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil tale under mindegudstjenesten.

Parade på Slotspladsen
Efter mindegudstjenesten er der parade på slotspladsen foran Christiansborg Slot. Soldater, hjemmeværns- og beredskabsfolk, der har været udsendt i det forgangne år, vil være opstillet til parade sammen med et æreskommando fra Den Kongelige Livgarde. Bl.a. forsvarsminister Søren Gade taler til paraden.

Folketinget vært ved reception
Folketinget er vært ved en reception for Danmarks udsendte, pårørende til dræbte udsendte danskere og Folketingets medlemmer m.fl. på Ridebanen ved Christiansborg.

Stor betydning
Forsvaret har siden 1956 haft adskillige tusinde soldater udsendt til internationale missioner. Det har ikke normalt været tradition i Danmark, at sætte fokus på denne indsats, som man ellers kender det fra mange andre lande. Det rådes der nu bod på med den nationale flagdag for Danmarks udsendte. I den forbindelse udtaler forsvarschef Tim Sloth Jørgensen:  
- Danske soldater har gennem tiden været indsat på Balkan, i Irak, Afghanistan og Afrika for bare at nævne nogle af de mange steder. Her har de ydet en professionel og stor indsats og ofte under meget vanskelige vilkår. Det er derfor både glædeligt og velfortjent, at udsendte danske soldater, nu anerkendes med denne officielle flagdag.