[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Michael Mørck orienterer den nyankomne hovedstyrke om de erfaringer, fortroppen har gjort sig.

- Det er meget vigtigt, at vi trækker så meget som muligt på den erfaring, polakkerne har fået ved at bevæge sig i det libanesiske terræn og i trafikkulturen hernede igennem de sidste 17 år, siger major Mikael Mørck, der er chef for det logistikkompagni, der indgår i det danske UNIFIL-bidrag. Han ankom med fortroppen i sidste uge, og har brugt tiden på at forberede omskolingen af danskerne baseret på polakkernes input.
Det libanesiske terræn byder på særdeles store udfordringer for kørerne, har polakkerne erfaret. Der findes kun sparsomt opdaterede kort over det sydlige Libanon, og sammen med mangelfuld skiltning og et vejnet, der lader noget tilbage at ønske, er der ikke mange paralleller til vilkårene derhjemme. Blandt polakkerne findes soldater, der har været udsendt til området mere end 5 år, og de farer angiveligt stadig vild af og til, lyder meldingen.
- Udvekslingen af erfaringer betyder konkret, at vi kører med som ”føl” hos polakkerne frem til ansvarsoverdragelsen den 1. december, og herefter vil polakkerne køre med i et par dage som mentorer med vores soldater bag rattet, fortæller Mikael Mørck.

Kilde: Flyvertaktisk Kommando