[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Jan Schelbech

31. december 2008 udløb FN-mandatet i Irak. De irakiske sikkerhedsstyrker har derfor overtaget ansvaret for sikkerheden i Irak. Det betyder, at personel fra de internationale koalitionsstyrker nu er underlagt irakisk lov. Det gælder også de danske soldater i Irak.  Derfor har danske soldater ikke haft mulighed for at arbejde i NATO Training Mission i Irak.

Da forsvaret ikke vil risikere, at danske soldater ved et uheld kommer på kant med irakisk lovgivning, har man siden udgangen af 2008 arbejdet på at finde en fornuftig juridisk løsning, så forsvaret igen kan have rådgivere på plads i Irak.

Nogen endelig ordning er ikke på plads. Siden årsskiftet er der derfor også arbejdet på at finde en midlertidig løsning og Danmark har nu indgået en aftale med USA og NATO i Irak. Aftalen betyder, at NATO og USA sørger for sikret transport af de danske soldater fra beboelsesfaciliteter til arbejdspladserne i den irakiske hovedstad. 

Dermed minimeres risikoen for, at danske soldater kan komme i problemer i forhold til irakisk lovgivning. Beboelseskvarterer og NTM-I hovedkvarteret i den grønne zone i Bagdad er ikke omfattet af den lokale lovgivning.

Andre nationer arbejder på at få udformet særordninger, der sikrer deres egne soldater. I NATO bliver der også arbejdet på tiltag, der skal sikre missionens soldater et tilfredsstillende juridisk grundlag.

Det danske hold der i de sidste tre måneder har arbejdet i NATO’s hovedkvarter i Napoli ankom til Bagdad i går aftes. I Napoli har de arbejdet med undervisning og rådgivning af NATO personel, der også skal arbejde ved NATO Traning Mission i Irak.

Det danske holds placering ved NTM-I hovedkvarteret i Bagdad betyder, at det bedre kan bidrage til løsning af NTM-I opgaver og dermed støtte uddannelsen af de irakiske sikkerhedsstyrker.