[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Der har på det seneste været en del skriverier i både dansk og udenlandsk presse, hvor det fremgår, at den danske styrker i Helmand holder møder med taleban. Det er imidlertid ikke korrekt.
- Vi er ikke engageret i hverken forhandlinger eller møder med taleban – og det har de heller ikke på de tidligere hold hernede, fortæller oberstløjtnant Jens Ole Rossen-Jørgensen, der er næstkommanderende i Danish Battle Group, den danske styrke i Helmand.
Han og andre danske soldater mødes adskillige gange om ugen med lokale afghanere for at diskutere projekter som brønde, broer og opførelser af skoler.

Indgroet risiko
Det er de lokale afghanere, der mødes med de danske soldater, for at tale udvikling.
- Der er selvfølgelig en indbygget risiko for, at vores modstandere dukker op under dække af at være helt almindelige borgere. De bærer jo hverken uniform eller anden entydig afmærkning som traditionelle soldater, og derfor er det først bagefter, vi måske får en fornemmelse af, at en af vores fjender var til stede, siger Jens Ole Rossen-Jøgersen og tilføjer, at danske soldater på den måde kan være kommet til helt uforvarende at holde møder, hvor taleban har været til stede.
- Men taleban har aldrig været inviteret, understreger han.

Kilde: Hærens Operative Kommando

Læs mere her