[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I udgangen af marts afleverer Forsvarskommissionen en rapport, som skal danne baggrund for forhandlingerne om det næste forsvarsforlig. Derfor holder foreningen Folk og Forsvar, som har 100.000 medlemmer på landsplan, en række debatmøder op til offentliggørelsen af Forsvarskommissionens rapport.

- Vi håber meget på, at vi får klarlagt de væsentlige udfordringer, som Forsvaret står overfor, og at befolkningen bliver bevidste om den sikkerhed, Forsvaret skaber både ude på internationale operationer, men også at man er opmærksomme på den sikkerhed, der er behov for nationalt med de nye trusler der er fra terror og katastrofer, siger Frank E. Andersen, formand i Folk og Forsvar.

Næste møde i rækken bliver holdt tirsdag den 27. januar klokken 19.00 i Skydepavillonen i Aalborg. På mødet vil Helge Adam Møller (KF) og generelmajor Per Pugholm Olsen, Forsvarskommandoen, holde oplæg, og efterfølgende er der debat med de fremmødte.

- Det er et åbent møde, og alle kan deltage. Vi håber at der kommer mange, som har berøring med Forsvaret, men også at der kommer folk, som kan stille de svære spørgsmål. Der er brug for møderne, fordi færre og færre har berøring med Forsvaret. Og der er nok en opfattelse af, at det går meget godt og at der ikke er nogen trussel mod Danmark. Man tænker derfor meget på velfærd, men vi mener, at man skal huske på grundlæggende værdier som sikkerhed, som er årsagen til, at vi har den velfærd, vi har, siger Frank E. Andersen.

 

Fakta:
- Der mangler fire møder i en række på 12. De sidste fire bliver i Odense, Sønderborg, på Bornholm og et afsluttende i København, når forsvarskommissionen har afleveret deres rapport.

- Debatmøderne er åbne, og alle kan deltage.