[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

En renovering af de historiske bygninger i Nyboder i det indre København har længe stået højt på forsvarets ønskeseddel. Men det er en bekostelig affære at renovere bygningerne – blandt andet på grund af bygningernes alder og deres fredede status. Derfor er det også en opgave, som forsvaret ikke har økonomisk mulighed for at løfte alene. Gaven på 50 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal bliver derfor modtaget med glæde i forsvaret.
 
- Den generøse gave er en enestående chance for at få taget det første spadestik til vores store vision om på sigt at omdanne Nyboder til en moderne, levende oase midt i byen for forsvarets ansatte. Vi ville aldrig selv have været i stand til at påbegynde denne opgave uden hjælp fra fonden, siger kontreadmiral Lars Kragelund fra Forsvarskommandoen.

Gennemgribende renovering
Forsvaret skyder selv 25 millioner kroner i pilotprojektet, som samlet ses anslås at ville koste 75 millioner kroner. Pengene vil blive brugt på at renovere en af Nyboders karakteristiske gule karreer, der består af to såkaldte ’stokke’ i daglig tale kaldet de gule stokke.

Der er tale om en gennemgribende renovering, som både omfatter isolering, tagkonstruktioner og elinstallationer.

- Til glæde for beboerne får de nu eget bad, køkken og toilet inde i de enkelte lejeboliger. Her har der oftest været tale om fælles toiletter og køkkener. Samtidig bliver de nye boliger omdisponeret i størrelse og indretning, så de opfylder moderne behov, siger Lars Kragelund, der pointerer, at de berørte beboere vil blive genhuset i andre af forsvarets boliger i København, mens renoveringen står på.

Kulturarven skal sikres
Kulturarvsstyrelsen har været med til at udarbejde planerne for fremtidens Nyboder sammen med Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Kulturarven er en vigtig del af de fredede bygninger i Nyboder, og under hele arbejdet vil relevante dele af bygningerne blive omhyggeligt nedtaget, nummereret og restaureret, for dernæst så vidt muligt at blive genplaceret på præcis samme måde i bygningerne.

Der er tale om et komplekst projekt med større usikkerheder end i et traditionelt byggeri. Første skridt er, at Forsvarsministeren vil søge om de bevilligende myndigheders samtykke til byggeriet, da dette er en forudsætning for dets gennemførelse. Men der planlægges efter, at håndværkerne kan tage fat i andet halvår af 2010, og projektet kan i så fald være tilendebragt i første halvår af 2012.

Faktaboks:

Om Nyboders Gule Stokke:
• De Gule Stokke blev opført fra 1631 på initiativ fra Chr. IV til beboelse for flådens ansatte
• De Gule Stokke er enestående rent kulturhistorisk, da boligerne stadig små 400 år senere bliver brugt af den målgruppe, som de er bygget til – forsvarets ansatte. De er også enestående rent arkitekturhistorisk, da der er tale om den første rækkehusbebyggelse i Danmark
• De Gule Stokke har været fredet siden 1918, og bygningerne fremstår forholdsvis uberørte af tidens gang
• De Gule Stokke indeholder i dag 618 boliger fordelt på 108 ”kvarte” huse (studieboliger), 408 ”halve” huse (2-værelses lejligheder), 31 ”hele” huse (familieboliger) samt 68 specialhuse (fortrinsvis endehuse af forskellig størrelse)

Om pilotprojektet:
• Pilotprojektet forventes at være færdiggjort 2 ¼ år efter den endelige bevilling foreligger
• Pilotprojektet har et budget på 75 millioner kroner ekskl. moms. Heraf har A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal doneret et beløb på 50 millioner kroner, mens forsvaret selv finansierer de resterende 25 millioner kroner
• Pilotprojektet kommer til at omfatte en karré, hvor der på nuværende tidspunkt er 33 lejemål