[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Sidste sommer udkæmpede Georgien og Rusland en kort men voldsom krig. Årsagen var en konflikt mellem om de to lande om de georgiske udbryderregioner Sydossetien og Abkhasien. Især de uløste problemer omkring Abkhasien er årsagen til, at fem danske soldater er udsendt i Georgien som FN-militærobservatører.  

I øjeblikket er forsvarschef Tim Sloth Jørgensen på besøg hos de danske soldater i området for med egne øjne at se på forholdene i Georgien.

- Det er vigtigt for mig, at besøge vores udsendte soldater rundt omkring i verden og få et indtryk af de forhold, de arbejder under. Derudover har Georgien jo søgt om optagelse i NATO og kan dermed blive en fremtidig samarbejdspartner. Derfor er det for mig som forsvarschef ud fra et militærfagligt synspunkt interessant på tæt hold af få et indblik i forholdene her i Georgien, siger Tim Sloth Jørgensen.

Det var FN Sikkerhedsråds resolution 937 af 1994, der autoriserede FN-missionen i Georgien. Missionen kaldes UNOMIG. Den består af 136 officer, herunder fem fra Danmark, fra 32 forskellige lande. Den civile del af UNOMIG omfatter ca. 200 personer.

Løsrevet med militær magt
Et af problemerne i Georgien er den uløste konflikt om Abkhasien, der reelt har løsrevet sig fra Georgien med militær magt. Størstedelen af den georgiske befolkningsgruppe i Abkhasien er enten flygtet eller blevet fordrevet til det øvrige Georgien

De centrale uløste problemer i konflikten er fortsat Abkhasiens politiske status og spørgsmålet om flygtningenes tilbagevenden. Den abkhasiske ledelse kræver fuld politisk selvstændighed – eventuelt en konføderation med Georgien – og vil kun tillade en begrænset tilbagevenden af flygtningene.

Georgien har tilbudt Abkhasien en føderativ status og ret udstrakt selvstyre, men kræver tilbagevenden af alle 250.000 flygtede georgiere. FN, OSCE samt EU er involveret i konfliktløsningen.

I maj 1994 blev der i Moskva indgået en ny våbenhvileaftale mellem parterne og Rusland, som blandt andet indebar etablering af en russisk fredsbevarende styrke på SNG-mandat samt udbygning af FN-observatørmissionen UNOMIG. Våbenhvilen har, bortset fra kamphandlingerne sidste sommer, virket.