[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Under en rutinemæssig patrulje i farvandet syd for Nanortalik ved Kap Farvel, observerede inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN (EJMI) den 10. juli et dansk 35 fods sejlskib.
EJMI kaldte skibet op for at høre, om de havde brug for assistance i forbindelse med besejling af det isfyldte farvand. Noget tøvende besvarede sejlskibet opkaldet.

EJMI fik mistanke til sejlbåden, der ikke virkede helt fortrolig med besejling af farvandet ved Kap Farvel, hvor storisen udgør en markant risiko for skibsfarten. Derpå rapporterede chefen for EJNAR MIKKELSEN til Grønlands Kommando om episoden. Denne information blev af vagthavende officer ved Grønlands Kommando hurtigt videregivet til Politiet i Nuuk.

I mellemtiden fortsatte EJMI sin patrulje i området. Patruljen varede dog ikke længe, før EJMI blev kaldt op af Aasiaat radio, der oplyste, at samme sejlskib nu havde motorproblemer. EJMI gik til assistance, og der blev klargjort til bugsering. I samarbejde med Politiet blev bugseringen foretaget af politikutteren SISAK III. Under politiets efterfølgende besigtigelse af sejlskibet, bl.a. med en af politiets narko-hunde, blev der inledningsvis fundet en mindre mængde hash. Hundens interesse var så stor, at skibet blev beslaglagt og efterfølgende ransaget.

Dette resulterede i, at Grønlands Politi kunne opgøre den rekordstore fangst til i alt 118 kg. hash. Politiet vurderer, at fangsten repræsenterer en gadeværdi på godt 60 millioner i Grønland.

Politiet og Grønlands Kommando har til dagligt et godt samarbejde bl.a. i forbindelse med eftersøgnings- og redningsopgaver. Denne gang medførte samarbejdet, at 118 kg. hash blev beslaglagt, og derved ikke kom på ”markedet” i Grønland.