[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

En formel 1 uddannelse med den nyeste viden fra den civile idrætsverden. Sådan betegner chefsergent Erik L. Madsen fra Søværnets Officersskole den uddannelse som han og tre andre soldater fra Forsvaret efter to års hårdt slid blev færdige med i januar.
- Uddannelsen som hedder Idrættens Trænerakademi, henvender sig egentligt til trænere for eliten. Men ved at kombinere de træningsprincipper, som vi har lært under uddannelsen, med de træningsprincipper, som ligger omkring det at være soldat, kan vi få endnu bedre resultater, siger Erik L. Madsen.

Eliteidrætten er blandt andet kendetegnet ved, at udøverne træner med den maksimale effektivitet. Den effektivitet er der også behov for i Forsvaret, hvor mange soldater oplever, at de ikke har tid til at træne så meget, som de gerne vil, og som det hårde fysiske arbejde kræver, forklarer Erik L. Madsen. Men Forsvaret kan også lære noget fra den civile idrætsverden på mere bløde områder
- Emner som supervision og coaching er ikke med i de kurser, som Center for Idræt tilbyder. Efter dette kursus er jeg blevet bedre til at få moderne ledelsesprincipper ind i idrætten, fortæller Erik L. Madsen videre.

Et andet resultat af uddannelsen er det netværk, som de fire fra Forsvaret har fået igennem uddannelsen. Det vil Erik L. Madsen bruge til at trække specialtrænere ind i sin undervisning på Søværnets Officersskole.
- Det giver altid en anden motivation hos eleverne, når der kommer specialtrænere ude fra. Det har vi selvfølgelig også kunne tidligere, men når vi trækker på det netværk, som vi har opbygget i løbet af uddannelsen, så får vi nogen vi kender, og som vi ved, hvad står for, siger Erik Madsen.

Uddannelsen, Idrættens Trænerakademi, som Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark er ansvarlig for, har været særdeles krævende. Kun 8 ud af de 20, der begyndte på uddannelsen, fuldførte.