[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I flere medier bølger diskussionen om, hvorvidt seks måneder er den rigtige længe på en udstationering. Ifølge en tidligere dansk styrkechef i Afghanistan går vigtig viden tabt, fordi Danmark udskifter hele styrken i det sydlige Afghanistan hver 6. måned.

- Vi har en udsendelsesperiode på seks måneder. Men længden af en udstationering er en kompliceret balancegang. Vi har i forsvaret vendt og drejet mange faktorer, før vi bestemte os for de seks måneder. På den ene side er der eksempelvis de operative behov. Men på den anden side er der også hensynet til udsendte soldater og deres pårørende, siger forsvarets kommunikationschef, oberstløjtnant Lars Sønderskov.

Fleksibilitet
Længden på udstationeringer er et område forsvaret løbende kigger på. Og i dag er der allerede en vis fleksibilitet.

- I specielle funktioner er udsendelsesperioden afstemt efter det operative behov og udsendelsesperioden kan være kortere eller længere. Der er altså en mulighed for en fleksibel tilgang til udsendelsesperiodens længde, siger Lars Sønderskov.

Fokus på overdragelse af viden
Når et nyt hold kommer til Afghanistan er der en periode, hvor det gamle hold videregiver sine erfaringer til det nye hold. Og forsvaret har en række initiativer, der skal sikre, at mest mulig viden ikke går tabt mellem de forskellige hold.

- Når et nyt hold kommer til Afghanistan er der en periode, hvor det gamle hold videregiver sine erfaringer til det nye hold.  Derudover er nøglepersoner forud for udsendelsen en periode i missionsområdet for at lære mest muligt om missionen inden udsendelse. Endelig giver udsendte soldater fra sidst hjemkomne hold deres erfaringer videre til næste hold, ved at deltage i undervisningen af det hold, der står foran udsendelse, siger Lars Sønderskov