[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

De danske soldater på den yderste forpost i Afghanistans Helmand-provins, den fremskudte lejr Armadillo, har afgivet deres stemmer til valget til Europaparlamentet og til valget om tronfølgerloven. Af de omkring 170 stemmeberettigede soldater fra Charlie-kompagniet og deres støtteenheder samt hjemmeværnets bevogtningsdeling har omkring halvdelen mulighed for at stemme på deres leave i Danmark. Blandt resten var der 67 der stemte til europaparlamentsvalget og 72 der stemte til valget om ændring af tronfølgeloven.

Valget i Amardillo fandt sted under en skyfri himmel og i 45 graders varme, og den valgtilforordnede var ikke en venlig pensionist, men soldaternes egen kompagnichef, major Thomsen.

At stemmeprocenter blandt soldaterne i Amardillo er højere end den forventede stemmeprocent herhjemme er ikke tilfældigt.
- Det betyder meget for mig. Jeg synes det er vigtigt. Vi er her for at få indført demokratiske tilstande i Afghanistan. Når vi har muligheden fior at stemme, så viser vi, at det ikke bare er tom snak, sagde premierløjtnant Kristian efter valget.

Se et indslag om valget i Armadillo på forsvarskanalen.