[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Hvad var det lige, der stod i forligsteksten, og hvad kommer forliget til at betyde for arbejdspladsen? Hvis du sidder inde med en masse uopklarede spørgsmål, så kan du let finde information på Forsvarsportalen. Her vil Forsvaret løbende samle alle oplysninger om det forsvarsforlig, der udstikker rammerne for din arbejdsplads de næste fem år.

På debatsiden kan du diskutere med andre, hvad forliget kommer til at betyde. Og har du behov for at blive endnu bedre klædt på til en forligsdiskussion, kan du læse om forliget via de to nedenstående link.

Læs hele teksten til forsvarsforliget

Læs fakta-ark om forsvarforliget

Du finder Forligsportalen på www.forsvaret.dk/fko/forligsportalen