[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

NATO’s næstkommanderende – Deputy Supreme Allied Commander Europe – General Sir John McColl besøgte København, hvor han har mødtes med forsvarschefen og repræsentanter fra forsvarsministeriet. Desuden var han til møde i udenrigsministeriet.

Spørgsmålet om, hvordan NATO skaffer tilstrækkeligt med soldater til Afghanistan, var på generalens dagsorden. Sir John McColl drøftede også militær og civil genopbygning og støtte til det afghanske valg, der finder sted i år.

General Sir John McColl har tidligere gjort tjeneste på Cypern, i Bosnien, Kosovo, Sierra Leone, Irak og Afghanistan og har siden 2007 været NATO’s næstkommanderende.