[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I dag mødtes Forsvarschef Tim Sloth Jørgensen med sin tyske kollega, viceadmiral Wolfram Kühn, på Antvorskov kaserne. Anledningen var, at de skulle underskrive en forlængelse af en samarbejdsaftale om deployering af tropper og materiale på søen. Den opgave bliver varetaget af chartrede civile Roll on Roll off skibe i Ark-projektet, som har ansvaret for de civile skibe.
- Skibene ligger i beredskab for NATO og NATO Response Force. Vi bruger dem også nationalt og stiller dem til rådighed for andre samarbejdspartnere, når der er kapacitet til det. I sidste ende kommer de civile laster, siger Peter Albert Hesselballe, der er chef for Ark-projektet.

Flere chartrede skibe
Aftalen er en forlængelse og udvidelse af den kontrakt, der løber frem til 2011. Den nye aftale dækker perioden ind til 2021.
- Vi har lært af, hvad der skete i Golfkrigene og i Beirut, da man evakuerede der. Priserne var tårnhøje, og det var svært at finde skibe. Aftalen betyder, at vi får en mere realistisk kapacitet, og analyser viser, at vi har brug for den kapacitet. Det er nødvendigt i worst case, siger Peter Albert Hesselballe.

Billigst muligt
Selv om de chartrede skibe også sejler med civile laster, er de på stand by i henholdsvis 15, 30 og 60 dages beredskab.
- Det koncept, vi kører med i Ark-projektet, er, at skibene ligger indenfor strategisk varsel for det tyske og danske Forsvar og NATO, siger – Peter Albert Hesselballe.
Det betyder, at i den udstrækning, der overhovedet er muligt, finder Ark-projektet civil beskæftigelse til skibene, når de ikke bliver brugt militært.
- Lige nu skal skibene til Korea med en tysk last, og vi forsøger at finde en civil last til tilbageturen, sådan at udgiften til at få dem hjem bliver mindre, siger Peter Albert Hesselballe.