[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

På hold 1 var der fem, på hold 4 var der 11, og på hold 7 er der 34 kvinder med den danske styrke i Helmandprovinsen. De høje tabstal, som de danske soldater har, skræmmer tilsyneladende ikke de danske piger.
– Det er ikke noget, der gør, at jeg genovervejer min udsendelse. Det er måske nærmere noget, der bekræfter den. Hvis bare man gav op, fordi nogle soldater blev dræbt, så ville deres liv være spildt, siger sergent Sabine Pedersen, der skal af sted til Helmandprovinsen i august.
– Det er mit indtryk, at kvinderne har gjort sig risikoen klar, når de efter værnepligten tegner en kontrakt med Forsvaret, supplerer major Flemming Pantmann fra Forsvarets rekruttering.

Værnepligten er grundlaget
Forklaringen på at flere kvinder bliver udsendt til Afghanistan, er ifølge Flemming Pantmann, at værnepligten er blevet populær blandt pigerne. 
– Forsvaret og Forsvarets Personeltjeneste har gjort en målrettet indsats for at få flere kvinder til at aftjene værnepligt på værnepligtslignende vilkår. Vi har afholdt orienteringsdage for piger og sendt dem en særlig invitation. Det har betydet, at et stigende antal kvinder har fået øjnene op for mulighederne i Forsvaret, hvilket gavner indsatsen i Afghanistan. Dels skaber det en bedre atmosfære på missionen, og dels bliver det lettere at have med civile kvinder og børn at gøre i missionsområdet, forklarer Flemming Pantmann.

Læs mere her om det øgede antal kvindelige soldater i Afghanistan.