[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Foreløbige tal viser at Søværnets Operative Kommando(SOK) sidste år modtog 527 anmeldelser om mulige oliepletter. Det er en stigning på 25 procent i forholdt til 2007.
- Stigningen skyldes primært en større interesse på området. Vi har fået flere havmiljøvogtere, og det har medvirket til mere overvågning af farvandene, siger kaptajnløjtnant Lars Bøje Christensen, havmiljøafdelingen ved SOK.

De 527 olieobservationer dækker over alle observationer, også dem som senere har vist sig ikke at være andet end tang, alger eller strømskel. Men 168 af observationerne blev vurderet til at være olieudledninger fra skibe.
- I 2007 havde vi 165 udledninger, som vi vurderede kom fra skibe. Så tallet er ret konstant, men vi vurderer, at skibene er blevet mere opmærksomme på, at de bliver overvåget, siger Lars Bøje Christensen.

Bøder og politianmeldelser
Ud af observationerne i 2008 blev der lavet 45 sager, som dækker alt fra skibe, der er taget på fersk gerning til grundstødninger. Det er en stigning på 51 procent i forholdt til sidste år. Der er udstedt ni administrative bøder og foretaget 18 politianmeldelser.

Flere øjne på vandet
I år har Forsvaret også fået endnu mere hjælp til overvågningen. Ud over at Forsvarets Challenger har fløjet 500 timers havmiljøovervågning, er antallet af frivillige havmiljøvogtere steget fra over 6000 i 2007 til over 8400 i 2008. Havmiljøvogterne er lystsejlere og fritidspiloter, som har meldt sig som frivillige havmiljøvogtere ved SOK. Og de har nok at se til. I 2007 sejlede omkring 4500 tankskibe igennem dansk farvand, og de transporterede 170 millioner tons olie. Et tal, der har været støt stigende siden 2002, og det forventes derfor at være større i 2008.

Forbedringer på vej
I år forventer havmiljøsektionen ved SOK, at kunne gøre det endnu bedre.
- COWI har for Forsvarskommandoen lavet en analyse af havmiljøovervågningen for at se, om vi kunne blive endnu bedre. De har blandt andet set på, om vores flyveruter er hensigtsmæssige, og vi har nu sendt nogle ændringsforslag til Forsvarskommandoen. Vi tror, at ændringerne vil afføre endnu flere opdagede oliepletter, siger Lars Bøje Christensen.

Fakta: Havmiljøvogtere
Havmiljøvogterne er en frivillig ordning, hvor lystsejlere og fritidspiloter kan hjælpe med at melde om mulig forurening. Interesserede kan læse mere her.
Og tilmelde sig her.