[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

En ny oberst Bager afløser den tidligere oberst Bager. Og det er ikke en helt tilfældig Bager. Den nye oberst er nemlig Susanne Bach Bager, som er den tidligere oberst Ib Johannes Bager’s ægtefælle. Han er blevet udnævnt til generalmajor for at blive indsat som Director NATO Joint Forces Training Centre i Bydgoszcz i Polen.

Susanne Bach Bager indsættes som den første kvindelige garnisonskommandant i Fredericia samt chef for Telegrafregimentet (herunder Slesvigske Musikkorps) og Hærens Føringsstøtteskole. Den nyudnævnte oberst er ikke i tvivl om, hvordan hun vil bestride sit nye hverv.

- Jeg vil stræbe efter at være en nærværende chef. Vi udgør alle sammen en lille brik af en stor helhed, og denne lille brik skal bruges så godt som overhovedet muligt. Jeg vil ikke vægte mine enheder efter vigtighed men efter ressourcer og opgaver, siger Susanne Bach Bager.

Kvinder og karriere
Hun startede som konstabelelev på Hærens Signalskole og ved 3. telegrafbataljon tilbage i 1975 og har været i forsvaret lige siden. Hendes råd til andre kvinder, som gerne vil gøre karriere i forsvaret er ret enkelt.

- Kvinder skal passe på, at de ikke stiller for store krav til sig selv. De skal tro på, at det, de gør, er godt nok. De skal vedkende sig, at de har en anden identitet og en anden måde at gøre tingene på, lyder det fra den nye oberst.