[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Auditørkorpset har gennemført en undersøgelse af den såkaldte ”Farum-sag” fra 2005, hvor nogle medarbejdere fra forsvaret blev syge efter oprydning af forurenet slam i en mose. På baggrund af de fremkomne oplysninger har forsvaret valgt at acceptere en bøde på 30.000 kr.

Forsvaret beklager at tilsynet med arbejdet på pladsen ikke har været i orden.

Som arbejdsgiver er der ingen tvivl om, at Forsvarskommandoen har arbejdsgiveransvaret for forsvarets eget personel herunder ansvaret for at sikre, at arbejdet bliver udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Forsvarskommandoen finder det derfor også dybt beklageligt, at forsvarets medarbejdere blev syge som følge af uforudsete begivenheder i forbindelse med oprydningsarbejdet på den tidligere Farum Kaserne.

Forud for arbejdet forelå der uvildig ekspertrådgivning af forureningsomfanget fra en civil virksomhed. Forsvaret vil også i fremtiden være nødsaget til at benytte sig af rådgivning fra civile eksperter i forbindelse med bl.a. undersøgelser af arbejdsmiljømæssige forhold - herunder forurening. Forsvaret er her underlagt den samme lovgivning som alle andre danske virksomheder.