[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Køerne på jobcentrene i København bliver i den nærmeste fremtid en anelse kortere. Der er nemlig lige blevet indgået en praktikordning mellem Forsvaret og Københavns Kommune, der skal hjælpe danskere med anden herkomst end dansk til bedre at integrere sig og kunne klare sig på jobmarkedet. De skal løse forskellige praktiske arbejdsopgaver rundt om i Forsvaret.

- Først og fremmest er det en ordning, der skal opkvalificere folk på kontanthjælp til at kunne få et reelt job. Ofte har de mennesker, vi sender ud, ikke et særlig godt cv. Men en beskæftigelse hos en så respekteret arbejdsgiver som Forsvaret kan ændre utroligt meget, udtaler Anders Miemietz, der er jobkonsulent hos Københavns Kommune.
Han har været involveret i projektet, siden det tog form lige før årsskiftet, og er selv med til at placere praktikanterne, der typisk er mænd mellem 30 og 50 år med mellemøstlig baggrund. 
Han påpeger, at ordningen blandt andet vil forbedre praktikanternes sprogkundskaber gevaldigt, da ikke alle er vant til at bruge deres danske sprogkundskaber dagligt.
- Vi er simpelthen ovenud lykkelige over, at det hele er faldet på plads, siger Anders Miemietz, der lige efter interviewet skal til møde på Frederiksberg Slot for at aftale de sidste detaljer.

Prøveperiode med muligheder
I den første turnus på tre måneder vil der begynde to kvinder i køkkenet på Søværnets Taktiske Skole på Holmen, og en mand på Frederiksberg Slot skal i oplæring som gårdmand på officersskolen. Er alle parter tilfredse, vil ordningen med tiden udvide sig til tolv pladser rundt om i Forsvaret.

Birte Holde fra Forsvarets Personeltjenestes Forvaltningssektion glæder sig over praktikpladserne. Hun ser en gensidig fordel ved ordningen, da Københavns Kommune får en ny platform for integrationen i hovedstaden. På samme tid kan Forsvaret også vise omverdenen den sociale ansvarlighed og de værdier, der vægtes højt af virksomheden.
- Ordningen skal medvirke til at øge kendskabet til Forsvaret. Ikke bare for praktikanterne, men også for deres netværk. Hvis de får et positivt indtryk, håber vi på, at det kan brede sig som ringe i vandet, så vi får flere fra de etniske minoriteter ind i civile og militære stillinger.    

Praktikanterne kommer til at arbejde i turnus på tre måneder, hvorefter de bliver afløst.