[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Øgede udgifter til vedligeholdelse af bygninger, materielanskaffelser og de internationale operationer er blandt årsagerne til forsvarets nuværende økonomiske situation. Så selvom forsvaret ved årsskiftet træder ind i det nye forsvarsforlig, vil der fortsat være behov for at spænde livremmen ind, hvis økonomien skal komme i balance.

Det nye forsvarsforlig som blev indgået i juni 2009, og som træder i kraft i januar 2010 tilfører forsvaret ca. 700 mio. kr. mere om året og giver dermed forsvaret nogle bedre muligheder for at skabe en bedre balance mellem opgaverne og ressourcerne.

- Det står allerede nu klart, at den økonomiske situation i 2010 og årene fremover betyder, at vi må foretage betydelige prioriteringer af forsvarets opgaver og strukturer. Og her er det magtpåliggende for forsvaret, at personel og kapaciteter indsat i operationer understøttes bedst muligt. Andre kapaciteter må på den ene eller anden måde prioriteres lavere, siger generalløjtnant Bjørn Bisserup, der er chef for Forsvarsstaben.

Forsvaret arbejder i øjeblikket med at udforme årsprogram og budget for 2010, som blandt andet beskriver, hvilke opgaver der skal prioriteres. Sideløbende arbejdes på en periodeplan, der dækker en længere tidshorisont, så de forøgede udgifter over de kommende år kan indarbejdes i årsprogrammerne.

De strammere budgetter kan også få konsekvenser for materielsystemer og kapaciteter. Men om de gør, og i så fald for hvilke, er det endnu for tidligt at sige noget om. Det skal det igangværende  arbejde give svar på. 

- Det er en kompliceret kabale, vi skal have til at gå op. Vi ved jo, at udgifterne til vores internationale operationer kan være svære at forudsige. Der kan opstå situationer, hvor vores soldater står med et akut behov, der skal opfyldes med det samme. Den slags pludselige opstående behov, der skal opfyldes, betyder, at vi må ændre på fastlagte prioriteringer i den resterende del af forsvaret. Men det ligger helt fast, at de styrker der er udsendt i internationale operationer, herunder i Afghanistan, naturligvis skal have tildelt de ressourcer, der er behov for , siger Bjørn Bisserup