[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

De ængstelige børn i TV2-programmet ”Du må ikke dø, far”, der blev vist 23. oktober sidste år, gjorde et stort indtryk på de fleste, der så det. Også på Forsvarets socialrådgivere og psykologer:
– Vi er gået i gang med pilotprojekt med samtalegrupper for børn på baggrund af udsendelsen ”Du må ikke dø, far”. Vi satte os ned – Forsvarets psykologer og socialrådgivere – og diskuterede, hvad vi skulle gøre. Nu opretter vi tre samtalegrupper, for at se hvor stort behovet er, siger Tinne Kjær, som er  chef for Forsvarets Socialrådgivere.
De tre samtalegrupper på hver 10 børn bliver oprettet ved Varde Kaserne, Holstebro Kaserne og ved Garderkasernen i Høvelte. Tilbuddet gælder børn mellem 8 og 13 år.

Hold 8's børn
– Vores udgangspunkt er, at børnene skal have mulighed for at snakke med hinanden i gruppen, om at mor eller far ikke er hjemme. Det er socialrådgiverne på de tre kaserner, som styrer grupperne, hvor der også skal være plads til, at børnene kan hygge sig, forklarer Tinne Kjær.
Møderne i grupperne kommer til at foregå på kasernerne og forældrene skal selv  bringe og hente børnene. I uge 16 udsender Forsvaret et brev til de udsendte ved de tre kaserner med information om pilotprojektet og grupperne bliver sammensat i maj-juni. Samtalegrupperne kommer til at køre, mens hold 8 er udsendt til Afghanistan, dvs. fra august 2009 til marts 2010. Herefter vil Forsvarets psykologer og socialrådgivere i samarbejde med Forsvarets Personeltjeneste evaluere samtalegrupperne og vurdere om der er behov for en permanent ordning.