[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Facebook og andre fællesskaber på internettet giver Forsvaret en gylden mulighed for at komme i dialog med unge, medarbejdere og pårørende. Det er et af hovedbudskaberne fra Forsvarets Kommunikationskonference, der finder sted i disse dage.
- Jeg er bange for, at vi går forbi guld på gaden, fordi vi ikke ved hvad det er, siger kontreadmiral Nils Wang fra Søværnets Operative Kommando. Han er en stor fortaler for, at Forsvaret aktiv skal bruge Facebook.

Retningslinjer, ikke regler
På konferencen i Skalstrup ved Roskilde åbnede Forsvarschef Tim Sloth Jørgensen for en diskussion af, hvad mødesteder på nettet har af fordele og ulemper. Forsvarschefen ser store muligheder i de netbaserede fællesskaber. Men han peger også på, at der er behov for retningslinjer.
- De ansatte skriver ting, som kan bruges imod dem, og risikerer derfor at gøre sig selv eller deres familier til et mål for trusler, siger forsvarschefen, der understreger, at retningslinjerne skal have karakter af gode råd, ikke regler. De ansattes færden på nettet skal ikke overvåges.

Tim Sloth Jørgensen talte også om muligheden for at lave en Forsvarets Facebook. En sådan side kunne påvirke debatkulturen i Forsvaret og give cheferne en bedre mulighed for at finde ud af, hvilke problemer de ansatte særligt er optaget af. Forsvarschefen slog dog også fast, at Forsvaret ikke kaster sig ud i nye digitale satsninger uden både klare målsætninger og overblik over omkostninger til både udvikling og drift.