[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

2008 har været et spændende, men også krævende år for Forsvaret. Det står klart, når man kigger på de opgaver, som Forsvaret har løst - ikke mindst i de internationale missionsområder. Men et højt aktivitetsniveau koster penge. Det fremgår også af årsresultatet for 2008.

Årets økonomiske resultat, som allerede tidligere offentliggjort – et underskud på 360,8 mio. kr. –skyldes bl.a., at de samlede omkostninger forbundet med de internationale operationer har været betydelig højere end forventet. Samtidig har der ikke været et tilstrækkeligt fokus på økonomistyringen.

Forsvaret har derfor sat øget fokus på den samlede økonomistyring og allerede iværksat en række tiltag. Der er bl.a. oprettet en økonomistab i Forsvarskommandoen, og der er iværksat en række tiltag med henblik på at styrke Forsvarskommandoens tilsyn overfor myndighederne. Der er således stor fokus på at styrke økonomistyringen i 2009.

Link til årsrapport 2008

 

showmag.php (Årsrapport i Adobe Flash Palyer 9)