[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

På baggrund af denne omtale har forsvarschefen besluttet at bede Forsvarsministeriets Interne Revision om at gennemgå rejser og repræsentation ved cheferne for forsvarets øverste myndigheder.

- Som forsvarschef er jeg meget ked af den negative omtale, sager som denne giver forsvaret – ikke mindst fordi det er med til at fjerne fokus fra forsvarets egentlige virke og den store professionelle indsats, vores medarbejdere udfører nationalt og internationalt. Jeg har derfor besluttet at bede Forsvarsministeriets Interne Revision om at gennemgå forsvarets øverste myndighedschefers repræsentation og rejser fra de tiltrådte i stillingen og frem til dags dato, siger forsvarschef, admiral Tim Sloth Jørgensen.

Forsvaret har allerede i foråret udarbejdet nogle mere præcise regler for rejser og repræsentation, der indebærer, at rejser og repræsentation over et vist niveau skal godkendes af Forsvarskommandoen.