[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den nytiltrådte forsvarschef general Knud Bartels besøgte i perioden 26.-28. november de danske soldater i Afghanistan. Forsvarschefen har under besøget mødt de danske soldater i blandt andet hovedlejren Camp Bastion og hovedoperationsbasen Price. Under besøget i hovedoperationsbasen Price deltog forsvarschefen sammen med den danske kampgruppe i en CIMIC-patrulje (Civilian and Military Co-operation) syd for byen Gereshk i den såkaldte Grønne Zone. Patruljen undersøgte blandt andet mulighederne for at støtte lokalbefolkningen med projekter til f.eks. uddannelse af lokalbefolkningen.

- De danske soldater i Afghanistan yder en fremragende indsats til tider desværre med livet som indsats – inden for ganske kort tid har vi således mistet to soldater. Derfor er jeg også glad for denne mulighed for så hurtigt efter min tiltrædelse at møde soldaterne dér, hvor de er indsat, og opleve de vilkår, som de opererer under. Jeg er imponeret over de danske soldater, som på trods af de triste omstændigheder på professionel vis fortsætter deres opgaveløsning, siger forsvarschef Knud Bartels

Den danske kampgruppe arbejder på flere områder sammen med den afghanske hær (ANA). Bl.a. har soldater fra kampgruppen og soldater fra ANA været indsat i militære operationer sammen, ligesom danske soldater har ydet støtte til afghansk militær og politi under valget tidligere på året, hvor de afghanske sikkerhedsstyrker i vid udstrækning selv varetog sikkerheden.

Danmark har desuden udsendt et såkaldt OMLT (Operational Mentoring Liaison Team) til Afghanistan. Det danske OMLT, der hovedsageligt består af soldater fra Flyvevåbnet, fungerer som mentorer og undervisere for afghanske officerer og bidrager dermed til udviklingen af en selvstændig og professionel afghansk hær. Forsvarschefen besøgte det danske OMLT i Camp Shorabak, der ligger tæt på Camp Bastion og også huser ANA-soldater.

- Målet for den danske indsats er blandt andet, at danske soldater på sigt skal kunne indtage en mere tilbagetrukken rolle i takt med, at de afghanske styrker selv overtager ansvaret. Samarbejdet med de afghanske myndigheder, herunder det afghanske militær, er derfor vigtigt for indsatsen i Afghanistan. Det er derfor glædeligt at høre, at de danske soldater i vid udstrækning har positive erfaringer fra samarbejdet med de afghanske soldater, siger forsvarschef Knud Bartels.