[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

”Goddag hr. flyvestationschef”

”Og farvel hr. flyvestationschef”.

Vi kender ikke det præcise ordskifte, da afgående chef flyvestation Aalborg, oberst Ole Ryberg i går ved en chefsamling på ”hans” gamle flyvestation gav hånd og sagde goddag til sin efterfølger oberst Søren Wiilhelm Andersen. Men det så da hyggeligt og fordrageligt ud. Og oberst Ryberg, der uafvendeligt - efter at være rundet de 60 år den 5. februar – er faldet for Forsvarets pensionsgrænse, menes da også at glæde sig til flere fisketure i fremtiden - på bl.a. Flensborg Fjord.
.
Officielt sker chefskiftet imidlertid først senere i dag. Helt præcis kl. 12.30 ved en chefskifteparade med deltagelse af bl.a. chef Flyvertaktisk Kommando, generalmajor Stig Østergaard Nielsen.

Efter fire år på posten som chef for først flyvestation Aalborg, siden hen chef for Air Transport Wing Aalborg og garnisonskommandant for Flyvestation Aalborg, aftræder oberst Ryberg med flyvernavnet RYR til fordel for oberst Søren Wilhelm Andersen, kaldet WIS.

To personligheder
Oberst Andersen kommer lige fra en stilling som chef for Flyvevåbnets Expeditionary Air Staff i Karup. Han er 46 år gammel og begyndte sin karriere i Forsvaret i 1981, er uddannet pilot og har fløjet flytyperne F-35 Draken og F-16 Fighting Falcon. Oberst Andersen har tidligere gjort tjeneste på Flyvestation Aalborg som chef for Eskadrille 726, men har også gjort tjeneste på Flyvestation Karup, Værløse og Skrydstrup, hvor han var chef fra 2005 til 2007. Derudover har han gjort tjeneste ved Flyvertaktisk Kommando, ligesom han i en fire års periode har fungeret som Ældste Danske Officer ved flyveskolen i USA. Oberst Andersen har stor erfaring fra internationale operationer, da han har deltaget i operationer i såvel Kirgisistan som Afghanistan.

Afgående oberst Ryberg har i sine seneste fire år i Aalborg stået i spidsen for store forandringer på flyvestationen. Blandt andet blev det i forbindelse med indeværende forsvarsforligs indgåelse besluttet, at alle danske F-16 kampfly i 2006 skulle samles på Flyvestation Skrydstrup, hvorfor Eskadrille 726 blev nedlagt. I stedet har transportflyene, som kom til Aalborg i 2004, spillet en stadig større rolle i forbindelse med Forsvarets indsættelser verden rundt. Her kan nævnes støtte til hærens internationale operationer, nødhjælpsmissioner og Hercules-flyets udsendelse på mission til støtte for Irak og den irakiske regerings genopbygning af landet i det første halvår 2007.

Men den pilotuddannede Ole Ryberg kan i det hele taget se tilbage på en lang karriere rundt i store dele af Flyvevåbnet og Forsvaret, og bl.a. med udstationeringer i Tyskland, Norge og Færøerne undervejs. Ryberg og hans hustru Birthe har erhvervet en lejlighed i Flensborg og planlægger at bruge tiden ligeligt mellem grænseområdet og Nordjylland, hvor Ryberg vil arbejde mere med nogle erhvervsnetværk.