[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det skete ved Dansk Militærmedicinsk Selskabs årsmøde lørdag den 25. april på Jægersborg kaserne. Her overrakte selskabets formand, generallæge Erik Darre, selskabets hæderspris ”Hans Diderik von Ehlerns Vandrepræmie” med tilhørende legatportion til Kaptajn Klaus G. Sørensen og oversergent Anders Q. Steensen, begge Center for Idræt under Forsvarets Sundhedstjeneste med følgende begrundelse:

- Kaptajn Klaus G. Sørensen og oversergent Anders Q. Steensen er bagmændene bag dannelsen og implementeringen af konceptet ”Military Physical Training Teams” (MPTT).
MPTT blev primært startet op for at give gode råd til træning, kost, akklimatisering mv. inden udsendelse af ISAF hold 6 til Afghanistan. Efterfølgende har vandrepræmiemodtagerne ved besøg i Afghanistan foretaget opfølgninger, herunder indsamlet en række fysiologiske data, som netop nu i samarbejde med den operative myndighed er ved at blive omsat til en endnu bedre fysisk forberedelse af vores enheder inden udsendelse til missionsområdet.

International interesse
De to prismodtageres arbejde er nu også under implementering i Søværnet, hvor Center for Idræt har et MPTT-team ombord på Absalon under skibets udsendelse til Adenbugten. Der er også planlagt implementering i Flyvevåbnet. Erik Darre understregede ved overrækkelsen, at:
- Klaus G. Sørensens og Anders Q. Steensens fysiologiske observationer af danske soldater under indsats har allerede vakt betydelig international interesse, og i samarbejde med fysioterapeut og læge fortsættes nu med yderligere videnskabelige undersøgelser inden for området.
For dette fremragende militærmedicinske arbejde med uhyre stor betydning for dansk operativ indsats tildeles Hans Diderik von Ehlerns vandrepræmie med tilhørende legatportion.

Det er første gang i Dansk Militærmedicinsk Selskabs 120-årige historie at hædersprisen er blevet overrakt til personer uden lægelig baggrund.