[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I dag går en stor del af opmærksomheden på Høvelte kaserne til en tre kilometer lang og syv meter bred flade. En vej skal indvies, og det er slet ikke så mærkeligt at dens indvielse fejres.
-Den Kongelige Livgarde har ønsket sig en vej som denne i 40-50 år, siger Gunnar Rose-Hansen som er konsulent i Forsvaret Bygnings- og Etablissementstjeneste og forklarer, at soldaterne ikke havde noget sted at træne forholdsregler mod vejsidebomber. Det har nemlig ikke været muligt at træne kolonnekørsel ved Høvelte. Der er ikke plads på de almindelige veje og store dele af øvelsesterrænet i Høvelte var så ufremkommeligt, at kun køretøjer med bælter kunne benytte det.
Med den nye vej kan hjul- og bæltekøretøjer træne sammen, og på den måde kan soldaterne træne hvordan de skal forholde sig, når en kolonne med forskellige typer køretøjer bliver udsat for en vejsidebombe.

To fluer med et smæk
Gunnar Rose-Hansen havde lagt mærke til at samtidig med, at de manglede veje i øvelsesterrænet i Høvelte, så kunne ingeniørerne i Skive godt bruge et vejbygningsprojekt i forbindelse med deres uddannelse. Derfor kunne det pludselig godt betale sig at bygge vejen.
-Det samarbejde har betydet, at der i det hele taget er kommet en vej, fordi det ellers skulle indgå i den almindelige anlægsprioritering. Så ville vi være kommet på ventelisten, og det er jo nu, vi har brug for at kunne beskytte os mod vejsidebomber i Afghanistan, siger Gunnar Rose-Hansen.
I dag blev vejen så indviet. De tre kilometer, som allerede er færdige og kan holde til de tunge bæltekøretøjer, skulle gerne blive til ti i løbet af de næste par år. 

Barnevogn på banen
Idéen med den ti kilometer lange ringvej på øvelsesterrænet får bred opbakning i Forsvaret.
-Jeg har ikke hørt om et sådan tværgående projekt i Forsvaret før. Vi har hentet materiel på både flyvestation Skrydstrup og Karup, i Oksbøllejren, Borris og Jægerspris, siger Gunnar Rose-Hansen.
Derudover nyder projektet stor interesse fra både Allerød og Hørsholm Kommune, fordi også den civile befolkning gerne må benytte sig af den nye vej.
-Det giver civilbefolkningen en enestående mulighed for at opleve terrænet, når ikke der er øvelse. Vejen er så god, at man endda kan køre med en barnevogn på den, siger den glade idémand.