[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

For høj hastighed i bilen på militært område, bilkørsel uden sikkerhedssele og tragiske hændelser med dødsfald. Auditørkorpset er til stede, så snart der sker straffesager, alvorlige ulykker osv. i Forsvaret – både hjemme og i missionsområderne.
- Jeg vil nødig fremhæve en sag frem for en anden. Men der er en del udfordring i at efterforske sager i missioner. Camp Bastion-sagen, hvor en dansk soldat blev dræbt ved en kammerats utilsigtede skudafgivelse, var en rigtig tragisk og vanskelig sag, siger generalauditør Lars Stevnsborg.

Fejres på Kastellet
Auditørerne har eksisteret i Forsvaret, så længe de væbnede styrker har været organiseret. Men før 1919 var Auditørkorpset mere eller mindre underlagt Forsvaret. Sådan er det ikke længere.
- Auditørkorpset er en selvstændig militær anklagemyndighed helt uafhængig af det militære system, siger vicegeneralauditør Niels V.F. Christiansen.
Deres lange historie bliver onsdag fejret med en reception på Kastellet, hvor der både vil være indlæg om problemstillinger med interesse for auditørerne, og hvor Auditørkorpset er vært ved en lille anretning.
- Og så vil Livgardens Tambourkorps spille os ind over tærsklen til de næste 350 år, smiler Lars Stevnsborg.

Et arbejde, der sætter spor
Ud over behandling af straffesager og ulykker har auditørerne også haft indflydelse på kulturen i Forsvaret. I begyndelsen af 1990´erne fik medierne nys om barske optagelsesritualer på en grønlandsk flådestation. Billederne af værnepligtige indsmurt i alskens madvarer og ydmyget af de tilstedeværende, chokerede danskerne. Auditørkorpset undersøgte de grove og nedværdigende ritualer.
- Det var en mærkværdig sag, men den gav anledning til, at ritualet nu er forbudt i Forsvaret, siger generalauditør Lars Stevnsborg.
Forsvarets Auditørkorps er opdelt med en afdeling i henholdsvis København og i Karup for at kunne dække hele landet.

Se tv-indslag om Auditørkorpset her