[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Center for Selvmordsforskning har i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste påbegyndt forskningsprojektet "Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater".
- Projektet er et ønske, forsvaret har haft længe. Der er et pilotprojekt fra midten af 1990´erne, som vi længe har ønsket at følge op på, siger Hans Ole Jørgensen, stabslæge ved Forsvarets Sundhedstjeneste.
Lige nu har Center for Selvmordsforskning brug for at interviewe tidligere udsendte danske soldater, der har haft alvorlige selvmordtanker eller har forsøgt selvmord. Deres erfaringer er uundværlige og kan medvirke til at forebygge selvmord hos andre soldater.

Fremadrettet projekt
Projektet er enestående, da det lægger vægt på at undersøge forhold, der kan beskytte mod nye selvmordtanker og selvmordsforsøg blandt tidligere udsendte soldater.
- Projektet kigger ikke bare bagud, men ser på beskyttende faktorer, som forsvaret kan bruge fremadrettet. Så har forsvaret mulighed for at styrke sammenholdet og opbygge netværk, hvis det er det, der er brug for, siger Hans Ole Jørgensen.
Projektet, der løber de næste par år, skal også være hjælpe kommende soldater, der får det skidt efter at have været udsendt.
- Det her projekt er sat i gang for at hjælpe veteraner i fremtiden, der kan komme i en ulykkelig situation. Hver enkel, der deltager i undersøgelsen, hjælper en kammerat, understreger Hans Ole Jørgensen.
Men det er ikke kun de fremtidens udsendte, projektet kan gavne. Det er også centrets erfaring, at personer, der tidligere har deltaget i forskningsprojekter, selv har haft udbytte af at tale om deres tanker og handlinger.

Ringe viden
Forsvarets viden om selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt de tidligere udsendte er forsvindende lille. Det skal projektet råde bod på.
- Vores undersøgelse fra midten af 90´erne viser, at der ikke er en overdødelighed blandt tidligere udsendte soldater i forhold til resten af befolkningen. Men fra nyere tid har vi kun kendskab til enkeltstående historier, så vi har faktisk ingen viden, siger Hans Ole Jørgensen.
Der er derfor et stort behov for at genere viden på området, også fordi Forsvarets Sundhedstjeneste og Forsvarets Personeltjeneste ofte bliver spurgt om soldater og selvmord.
- Der er tilbagevendende – forståeligt – pres fra faglige organisationer, politikerne og medierne om mere viden, men vi har ikke særlige facts fra tiden efter det første pilotprojekt, siger Hans Ole Jørgensen.

De personer, der interviewer de tidligere udsendte, er ikke ansat i eller tilknyttet forsvaret. Interviewpersonen er sikret anonymitet.

Læs mere om projektet her

selvmordsforskning.dk