[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Danske officerer skal være dygtigere til at arbejde i Afrika. Og landene i Afrika skal være bedre til selv at løse de voldelige konflikter på det store kontinent. Derfor har Forsvaret oprettet en særlig Task Force, der skal styrke Forsvarets samarbejde med Afrika.
- De afrikanske lande har viljen til at stoppe konflikter, men har brug for hjælp til at gøre det, forklarer oberst Kurt Mosgaard, der skal stå i spidsen for den nye styrke.

Task Force Afrika har til huse i Forsvarskommandoen på Holmen i København. Den daglige bemanding er kun på tre personer. Men den faste stab har mulighed for at trække på andre med viden om Afrika fra alle dele af Forsvaret. Kurt Mosgaard har selv stor erfaring fra det afrikanske kontinent. Han har blandt andet været chef for FN’s mission i Vestsahara, ledet et uddannelsesprogram om fredsbevarelse i Zimbabwe og senest undervist på Den Afrikanske Unions Senior Mission Leader kursus i Botswana.

Dansk viden skal nuanceres
Kurt Mosgaard mener, at danske officerer har gode muligheder for at arbejde i Afrika. På grund af Danmarks størrelse og meget begrænsede rolle som kolonimagt i Afrika mistænker afrikanerne ikke danskere for at have en skjult dagsorden. Samtidig har Danmark siden 1948 opbygget en stor viden om samarbejde i internationale operationer. Den type samarbejde har afrikanerne brug for at lære. Til gengæld er der, mener Kurt Mosgaard, behov for at styrke danske officerers viden om og interesse for Afrika.
- Nogle har et lidt forvrænget billede af Afrika og ser det som et land – ikke som 52 forskellige lande, siger Kurt Mosgaard

Se et indslag om Forsvarets nye Task Force Afrika på forsvarskanalen.