[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Hjemmeværnssoldaterne i Afghanistan står i Camp Armadillo få hundrede meter fra den grønne zone, hvor taleban huserer. De 30 soldater holder vagt, mens mange af den danske bataljons soldater er hjemme på orlov. Soldater fra hjemmeværnet har tidligere gjort tjeneste i Afghanistan, men dengang bevogtede de Main Operation Base Price, hvor der er mere fredeligt.
– Vi skal yde en ekstra indsats for at vise, at vi ikke bare er de der kaffekrigere, som vi er derhjemme, siger Mads Frederiksen fra hjemmeværnets bevogtningsdeling.
Chefen for den danske styrke Frank Lissner har fuld tillid til soldaterne fra hjemmeværnet.
– De hjemmeværnsfolk, vi har i dag, kan fuldt ud løse opgaven. De løser opgaven, fordi de gerne vil og jeg har ikke nogen bekymringer med det. De gamle ammestuehistorier om hjemmeværnet gælder ikke længere, slår Frank Lissner fast.
Mads Frederiksen og hans kolleger bliver ikke omtalt som hjemmeværnsfolk i Armadillo men som femte deling.

God indstilling til vagtopgaven
Vagtopgaven er ikke populær blandt infanteristerne i Armadillo, fortæller lejrens næstkommanderende kaptajn Tobias Flint.
– Hjemmeværnet har taget ejerskab på vagten. De får vagttårnene optimeret så meget som muligt. Det er svært for en infanterideling at få ejerskab for vagten. De vil hellere være ude på den anden side af hegnet.
Hjemmeværnsfolkene går til gengæld til vagtopgaven med ildhu, tilføjer Tobias Flint.
Bevogtningsdelingen fra hjemmeværnet skal være i Afghanistan i to måneder. Du kan se et indslag om delingen på forsvarskanalen.