[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Formålet med den nye flagdag er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark som led i Danmarks aktive internationale engagement.

Det er væsentligt at anerkende den fremragende og professionelle indsats, som danske soldater og andre offentligt udsendte yder i en række af verdens konfliktområder, og flagdagen er et vigtigt element i denne anerkendelse.

Den officielle flagdag er til ære for alle udsendte soldater siden Danmarks første FN-mission i Gaza i 1948.

Forsvaret og forsvarets personel har igennem årene ydet et meget stort bidrag til Danmarks internationale engagement. Soldater er blevet dræbt og såret og har pådraget sig længerevarende eller livsvarige mén i forbindelse med indsatsen.

Det er derfor naturligt, at forsvaret – til ære for nuværende og tidligere medarbejdere – deltager aktivt og med fylde i et fælles nationalt arrangement i forbindelse med den årligt tilbagevendende flagdag.

Programmet for dagen er endnu ikke endelig fastlagt, men veteranforeningen De Blå Baretter markerer dagen med en støttekoncert på Christiansborg Slotsplads.