[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Danmarks Radio fik for nylig foretaget en undersøgelse af Capacent Epinion, der fastslog, at hele 76 procent af den danske befolkning synes, at soldater på 19 år er for unge til udsendelse. Den holdning deler Kenneth Strøm ikke. Han har selv været udsendt som kompagnichef for hold 5 i Afghanistan og mener, at soldaterne er modne folk, der alle er indforståede med de konsekvenser, en udsendelse indebærer.
- Missionen er så alvorlig, at der ikke er plads til umodne soldater. Og uddannelsen herhjemme er også med til at sortere dem fra, siger Kenneth Strøm og henviser til de såkaldte primærgrupper, som alle soldaterne er opdelt i.

En primærgruppe er den stamgruppe, hver soldat placeres i. Her har de deres daglige gang og bliver socialt sammentømret. Inden udsendelsen bliver der altid sorteret et par soldater fra, fordi deres gruppe eller overordnede finder personen for umoden eller ikke socialt medgørlig.
- Når man tager ud på en mission, hvor man risikerer sit eget liv, er man ikke interesseret i, at manden ved siden af dig er til fare for dig eller andre. Derfor kigger vi hinanden i øjnene inden udsendelsen og spørger – ’Stoler vi på hinanden?’. Gør man det, tager man af sted, siger Kenneth Strøm.

Ingen ideel alder
DR havde samme aften, som de præsenterede deres undersøgelse, inviteret psykolog og oberstløjtnant af reserven, Karen Schultz, i studiet. Her udtalte hun, at den ideelle alder for en soldat til udsendelse er 25 år – og gerne med et barn derhjemme. Ikke før er han eller hun moden nok til at møde de oplevelser, der kan vente soldaten i Helmandprovinsen.
Kaptajn Kenneth Strøm er ikke enig i denne konklusion og opfordrer til at se på soldaterne i et mere individuelt lys.
- Jeg syntes, det går hen og bliver en diskussion om tal, der ikke er så relevant.  Det er mere relevant at se på den enkelte soldat og ud fra vedkommende så afgøre, om han eller hun er moden nok til at blive udsendt, udtaler han.

Du kan se indslaget ’Unge Soldater’ i dag på Forsvarskanalen.