[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Adskillige nypudsede sko placeres pænt side om side. Der er trængsel i det lille rum med de mange skohylder, og det tager lidt tid før strømpefødderne kan bevæge sig ind på det mønstrede væg-til-væg tæppe i moskeen.
27 elever fra Søværnets Officersskole er inviteret indenfor i Det Islamiske Trossamfunds lokaler på Dortheavej i København.

Der skal bygges bro
Mødet med den muslimske kultur og besøget i moskeen er et led i faget kulturforståelse, hvor Sanne Loft Nielsen fra Forsvarets  Mediecenter underviser. Hun mener, at vi alle har nogle stereotype billeder af hinanden som begrænser vores forståelse for andre kulturer. Det vil hun gerne lave om på.
-Mit mål er at få nedbrudt nogle af de mure som folk bygger op i mellem sig, og som gør at kulturmødet bliver en rigtig svær størrelse, siger hun.

Mennesket bag myten
Sanne Loft Nielsen mener, at kadetterne får mere ud af at møde mennesker fra en anden kultur ansigt til ansigt.
-Så oplever man, at der måske er nogle ligheder mellem os, og at det hele ikke er så mystisk, som vi havde forestillet os, siger Sanne Loft Nielsen, der netop kontaktede Imran Shah fra Det islamiske Trossamfund for at arrangere et møde og få afmystificeret deres kultur.

Lige ud af posen
Giver du kvinderne i din familie knusere? Hvad er hemmeligheden bag skægget? Og hvad er forskellen på shia- og sunnimuslimer? Det var bramfrie spørgsmål. Og det skulle de også være. Imran Shah som er talsmand for Det islamiske Trossamfund var begejstret for kadetternes besøg. Han mener mødet var en god mulighed for at få fejet fordommene af vejen. Derfor opfordrede han allerede fra begyndelsen af besøget kadetterne til at stille alle former for spørgsmål.
-Vi gjorde meget ud af at fortælle dem, at de bare skulle stille spørgsmål så meget som muligt uden at være forsigtige eller høflige, og det gav pote, siger Imran Shah.
Efter oplægget og spørgerunden, fik kadetterne en rundvisning i Moskéen.
 
Fordomme flyttet
Håndtrykkene var faste og smilene brede, da de 27 kadetter sagde farvel og tak for rundvisningen. Sanne Loft Nielsen mener hun nåede i mål og lidt til. Det er Henrik Palbo, som er studerende på Søværnets Officersskole enig i:
-Vi har fået et indblik i den muslimske tankegang. Den er nogen gange lidt anderledes end vores, men jo lige så gyldig. Så vi er egentlig blevet udfordret på vores egne holdninger og fået rykket til nogle fordomme.

Indslaget kan ses på Forsvarskanalen.dk