[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Håndhygiejne er en let, simpel og billig vej til bedre sundhed. Med kampagnen ”Rene Hænder – en enkel vej til bedre sundhed”, der løber over uge 38, vil forsvaret vise, at håndvask er et af de mest veldokumenterede midler til at hæmme smitte i at sprede sig. For langt fra alle husker den gode håndhygiejne.

Mindre sygefravær
Undersøgelser har vist, at langt de fleste steder kan mindske sygefraværet med 30 procent, hvis folk husker at vaske hænder. Forsvaret håber med kampagnen at nedbringe sygefraværet hos både det militære og civile personel. Samtidig er håndhygiejnen vigtig for alle de medarbejdere, som bliver sendt ud i internationale operationer.
- Her er den hygiejnemæssige situation meget anderledes end herhjemme, og muligheden for at pådrage sig sygdomme er langt større. Derfor er det også påbudt at vaske hænder inden måltiderne i missionsområderne. Og man har ligefrem stoppet udbrud ved at skærpe påbuddet om håndvask, siger stabsdyrlæge Niels Kristian Nielsen fra Forsvarets Sundhedstjeneste.

Bedre i missionerne
Det er Niels Kristian Nielsens erfaring at måden de ansatte håndterer håndhygiejne på i en militær forlægning herhjemme, står i grel modsætning til soldaternes håndvask i missionsområderne.
- Tiltaget om bedre håndhygiejne herhjemme er også en måde at træne folk til at deltage i missioner. For hvis man først har etableret en grundregel om god håndhygiejne hjemmefra, så er man kommet langt, siger Niels Kristian Nielsen.

Vask og sprit
Det er vigtigt at vaske hænder, men det er også godt at spritte dem af. Derfor er der blevet opsat desinfektionsdispensere ved alle forsvarets kantiner.
- Det er en rigtig god ide. Især i forbindelse med de buffeter, som vi er så glade for her i landet. Her bruger alle folk jo de samme redskaber til at tage med, og de kan være store smittebærere, siger Niels Kristian Nielsen.
Han understreger vigtigheden af kampagnen ved at pege på den aktuelle pandemitrussel fra influenza A. Den slags sygdomme smitter oftest via hånd eller mund.

Forsvarets del af kampagnen koordineres af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste og Forsvarets Sundhedstjeneste.
- Vores forhåbning er, at vi kan rykke ved den modstand, som visse voksne mennesker har mod at respektere simpel håndhygiejne, siger Niels Kristian Nielsen.
De ansatte i forsvaret vil i løbet af ugen kunne se plakater og klistermærker med vaskeinstruktioner på toiletterne. Der vil også være renseservietter til rengøring af telefon, tastatur og mus.

Se elektronisk guide til håndvask her

Læs mere om håndhygiejne her