[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Må man bombe fjender, der gemmer sig i en kirke? Må man skyde på en soldat, der kun er 12 år? Det var nogle af de problemstillinger en flok gymnasieelever blev stillet over for, da Dansk Røde Kors i går præsenterede sit nye undervisningsmateriale: Krigens regler – under pres. Materialet kommer på et tidspunkt, hvor krigens komplicerede regler ifølge Røde Kors er mere under pres, end nogensinde før.
-  For Røde Kors er det helt afgørende for at krige bliver ført på det rigtige grundlag, at folk har kendskab hvilke komplicerede regler der gælder, fastslog Anders Ladekarl, der er generalsekretær i Røde Kors.

Præsentationen af undervisningsmaterialet fandt sted på garderkasernen i Høvelte og med deltagelse af blandt andet nogle af Livgardens veteraner fra krigen i Afghanistan og forsvarsminister Søren Gade. Ministeren slog fast, at samarbejdet med Røde Kors er af stor betydning for Forsvaret. 
- Det er utrolig vigtigt, at fastholde det gode samarbejde vi har med Røde Kors. Røde Kors sætter fingeren på nogle aktuelle problemstillinger, og den humanitære folkeret er også vigtig for mig som forsvarsminister, sagde Søren Gade.