[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

F-16 pilot, aerial port service assistent,  sun-specialist, surveillance operatør eller måske militærpoliti-assistent. Listen over job- og uddannelsesmulighederne i flyvevåbnet er næsten lige så uoverskuelig som den er lang. Det gør det svært for de værnepligtige, der er interesserede i at fortsætte i flyvevåbnet efter værnepligten, at finde ud af, hvilken af de mere end 35 forskellige uddannelse, der passer til dem.

For at gøre valget lettere – og for at øge rekrutteringen – gennemførte Flyvevåbnets Operations og Føringsstøtte (FFOS) onsdag en samlet uddannelsesdag for skolens 150 værnepligtige og konstabelelever. Uddannelsesdagen blev afholdt på Flyvestation Karup, og her havde alle myndighederne i Flyvevåbnet mulighed for at komme og præsentere sig for de værnepligtige
- De værnepligtige kender ikke de mange specialuddannelser, og nogle af konstabeleleverne finder ud af, at de er mere interesserede i, at gå i en anden retning, end de egentligt havde tænkt sig, fortæller premierløjtnant Karsten Grejsen fra FFOS.

Det var anden gang flyvevåbnets enheder præsenterede sig samlet. Tidligere kom de værnepligtige på besøg på de forskellige tjenestesteder. Det var efter Karstens Grejsens vurdering ikke en praktisk løsning.
- Vi tror, at en samlet dag kan fange flere, det giver et bedre overblik og det giver bedre mulighed for at stille spørgsmål til folkene fra de enkelte uddannelser, siger Karstens Grejsen. Han lægger ikke skjul på, at formålet med dagen er at øge rekrutteringen til flyvevåbnet.
- Ved at lave en samlet dag kan vi sætte ekstra fokus på de enheder, der har et særligt behov for at rekruttere.

Ifølge de første tilbagemeldinger er de værnepligtige glade for uddannelsesdagen. En af dem, der havde fået noget brugbart at vide, var Martin R. Jensen.
- Jeg skulle bare have mine fire måneder overstået, men tjenesten har fanget mig, så nu prøver jeg at komme på sergentskole, for jeg vil gerne være MP’er, fortalte han efter at være blevet skrevet på en liste med interesserede hos militærpolitiet.

Sidste år havde flyvevåbnet held med at rekruttere flere end i tidligere, men Karsten Grejsen tør ikke sige, om uddannelsesdagen er en del af forklaringen på det.