[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Klokken er knapt syv om morgen, men allerede nu er varmen trykkende. 32 grader viser termometret. Foran det afghanske sikkerhedskompagnis bygninger myldrer det med liv. Soldaterne står klar til morgenparade. Ti af dem iført deres skudsikre veste, hjelme og med AK-47 i hånden. De er ved at gøre klar til dagens patrulje. Siden det danske Operational Mentor and Liason Team – udsendt af Combat Support Wing – i begyndelsen af marts overtog opgaven som rådgivere for garnisonens 286 officerer, befalingsmænd og menige, har sikkerhedskompagniet flere gange om ugen kørt patruljer i nærområdet omkring Camp Shorabak sammen med den britiske enhed, der er ansvarlig for nabolejren Camp Bastion. Og hver gang patruljerne kører ud af porten sker det med dansk deltagelse. Der er mange fordele ved, at de danske mentorer deltager i patruljeringen.
 - Jeg kan se, at det giver ANA (den afghanske hær, red.) motivation, at vi er med. Det er deres patrulje, og vi giver dem ikke ordrer. Vi er her for at vejlede dem, og det er tydeligt, at vores ord vejer tungt hos afghanerne. Vi viser dem tillid og giver dem ansvaret, så der er noget at leve op til, fortæller kaptajn Christian. Han er holdets Force Protection mentor. Han har ansvaret for at rådgive sikkerhedskompagniet.
Soldater fra Camp Shorabaks sikkerhedskompagni visiterer  lokale på check point. De lokale er på vej mod basaren i Gereshk.

Der er bid!
Dagens patrulje har til formål at opsætte et check point på et spor i ørkenen sydøst for lejren, hvor der dagligt er trafik. Både de afghanske soldater og briterne har stor interesse i at føre kontrol med, at trafikken gennem ørkenen ikke bliver brugt af Taleban eller andre til at transportere for eksempel våben.

Seks køretøjer forlader lejren kort inden klokken er otte. Tre britiske, to afghanske og ét dansk. Hastigheden gennem ørkenen varierer. Nogle steder er området helt fladt, og bilerne skyder en god fart. Andre steder er terrænet anderledes krævende, og køretøjerne bliver pressede til at yde maksimalt. Det er umuligt at køre den lige vej, så selvom destinationen ikke er mere end knap seks kilometer fra lejren, tager det alligevel sin tid at nå frem.

Målet er et område, hvor tre hjulspor mødes. Mens briterne sikrer området standser de afghanske soldater biler, der passerer området. Det er mest bønder, der transporterer husdyr eller redskaber, og folk der skal på markedet i Gereshk, der passerer. De afghanske soldater gennemsøger bilerne, mens det danske hold i baggrunden holder øje med, hvordan tingene forløber. Efter knap en time ebber trafikken ud. De lokale ved at patruljen er i området, og kører andre veje for at undgå forsinkelser. Der bliver brudt op, og check pointet bliver flyttet.

Og her er der bid. Tre hvide Toyotaer forsøger at køre uden om det spor, hvor patruljen gennemsøger de forbipasserende. De afghanske soldater sidder straks op på en bil og kører ud for at stoppe dem. Også disse biler bliver gennemsøgt. Over radioen lyder melding, at de har fundet noget. Råopium.

Opiumsproblemet
FN anslår, at omkring 90 procent af verdens opium bliver dyrket i Afghanistan. Produktionen har en værdi på mindst 20 milliarder kroner årligt. Det meste ender i Europa i form af heroin. I den ene hvide Toyota ligger tre plastikposer med råopium. Omkring syv kilogram i alt. Her træder den afghanske patruljefører, sergent Naqib, for alvor i karakter. Opiumsdyrkning er ulovligt – og derfor skal opiummen beslaglægges, og de tre mænd i bilen eskorteres tilbage til lejren, bestemmer han. Og da det er afghanernes patruljer, bakker danskerne op om beslutningen.
 - Naqib er en god fører. Han handlede håndfast og tog ansvar. Han handlede modent, og vigtigst af alt, så handlede han på afghansk vis. Det er vigtigt, at afghanerne selv er en del af løsningen på opiumsproblemet, forklarer kaptajn Christian.En afghansk soldat gennemsøger en bil. Fundet i bilen udgør syv kilogram råopium.

Vi brænder det
Tilbage i lejren bliver garnisonens fungerende chef, oberstløjtnant Sayeed, kontaktet. Han vurderer, at de tre mænd er bønder – ikke smuglere. Til det er mængden af opium for lille, hvorfor de ikke umiddelbart kan retsforfølges.
 - Det beslaglagte, det skal brændes foran de tre mænd, siger oberstløjtnant Sayeed og forklarer, det er ulovligt at dyrke opium. Men vi skal også vise dem vi beslaglægger fra, at vi ikke bare beholder det selv for at sælge det videre. Derfor skal det brændes, mens de ser på.

Mens den fungerende garnisonschef har truffet sin beslutning, har soldaterne hentet mad og vand til de tre tilbageholdte. De bliver behandlet godt. Der bliver skrevet et dokument, der viser, at ANA har konfiskeret og brændt deres opium. Hele processen virker velovervejet.Den fungerende garnisonschef beslutter, at opiummen skal brændes. Det sker foran de tre mænd, der transporterede  den – så undgås rygter om, at de afghanske soldater beholder det beslaglagte selv.

De tre poser med råopium bliver lagt på jorden. Ved hjælp af tyve liter diesel og et signalblus går den brunlige masse op i flammer. De tre mænd får en kasse med vand, inden de igen får lov at køre. Dagens patrulje har vist, at de afghanske soldater viser stort ansvar i deres arbejde og for lokalbefolkningen. Og for det danske mentorhold har dagen givet styrket tro på ANAs evner.
 - De har håndteret sagen professionelt. De har vist utrolig stor hensynsfuldhed – men alligevel har de været konsekvente. Det er hensigtsmæssigt, at det hele vejen igennem er ANA, der har taget beslutningerne – så det er i tråd med den afghanske lovgivning, siger kaptajn Christian.